Навигация

Дирекция "Национална система 112"

За контакт:

 

Адрес:
1172 София,  ул. „Никола Габровски” 30
• Тел. (+359) 2 960 10 331
• Е-mail: [email protected]


ТЕЛЕФОНИ:
• Директор /секретарка/ (+359) 2 960 10 204
• Деловодство: (+359) 2 960 10 282
• Човешки ресурси (+359) 2 960 10 327