Навигация

Законодателство

Законодателство

Закон за държавния служител (PDF)

Закон за национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (PDF)

Указ за изменение и допълнение на Закона за национална система 112 (PDF)

Директива 2009 г. (PDF)

Правила за организацията на дейността на Районните центрове 112 по обслужване на повикванията към единен европейски номер 112 и взаимодействието им със службите за спешно реагиране при обслужване на инциденти (PDF)